Ιστορικό Σ.Ε.Η.ΘΗ.

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Επαρχίας Θηβών είναι επαγγελματική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1982, εδρεύει στην πόλη της Θήβας και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα.

Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων  (Π.Ο.Σ.Ε.Η.), έχει στο μητρώο του εγγεγραμμένα 45 ενεργά μέλη και στηρίζεται οικονομικά από τη συνδρομή αυτών.

Τα μέλη του συνδέσμου δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (οικίες, καταστήματα, κλπ), στη βιομηχανία, υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους κ.α.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του:

1. Η επισήμανση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων και στη συνέχεια η ορθή μελέτη, προβολή και αντιμετώπισή τους, καθώς και η αναζήτηση τρόπων επίλυσής τους.
2. Η προώθηση της συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης των μελών.
3. Η ηθική εξύψωση των μελών ώστε να γίνει κοινή συνείδηση ότι ο μεταξύ τους αθέμιτος ανταγωνισμός βλάπτει τελικά τον ίδιο τον κλάδο και η καταβολή από τα ίδια κάθε δυνατής προσπάθειας για την καταπολέμησή του.
4. Η εξυγίανση του κλάδου.
5. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.