Δ.Σ. Συνδέσμου

 

Δ.Σ. Σ.Ε.Η. ΘΗΒΑΣ

 

 

Μετά τις αρχαιρεσίες της 05/05/2014 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει ως εξής:

 

Κώνστας- Φίλης Θεοφάνης  (Πρόεδρος)

Μπάρκας Ιωάννης  (Αντιπρόεδρος)

Ρετέλας Χρήστος (Γεν. Γραμματέας)

Λυμπερίου Ηλίας  (Ταμίας)

Κελαράκης Νικόλαος  (Μέλος)