Επαύξηση - Υποβιβασμός Παροχής

Επαύξηση - Υποβιβασμός Παροχής

 

Στις εργασίες αυτές απαιτείται μόνο ΥΔΕ ηλεκτρολόγου με τα ακόλουθα έγγραφα

1) ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ ΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2007.

3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384 ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2006.

4) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

5) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ

6) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7) ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

8) ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

Τη ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ την συμπληρώνουμε όταν απαιτείται να παραλάβουμε υλικά από το ΔΕΔΔΗΕ  

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec