Παράταση Εργοταξιακής Παροχής

Παράταση Εργοταξιακής Παροχής

 

Για την παράταση εργοταξιακης παροχής απαιτούνται

1. Άδεια οικοδομής φωτοαντίγραφο θεωρημένο από την πολεοδομία για ανανέωση εργοταξιακής παροχής.

2. ΥΔΕ ηλεκτρολόγου

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1) ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384

3) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

5) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec