ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ZELIO LOGIC ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SCHNEIDER ELECTRIC 16/11/2013

                       

 « Προγραμματισμός με Zelio logic - Βασικό πρόγραμμα »

 Περιεχόμενα:

 • Βασικές αρχές λογικών ελεγκτών 
 • Παρουσίαση της σειράς των μονάδων προγραμματιζόμενης λογικής Zelio Logic
 • Παρουσίαση της πλατφόρμας προγραμματισμού Zeliο Soft
 • Παραμετροποίηση συστήματος
 • Γλώσσες προγραμματισμού Zelio Logic
 • Δημιουργία ενός προγράμματος
 • Εξομοίωση, έλεγχος και εκσφαλμάτωση του προγράμματος 
 • Μεταφορά του προγράμματος στη συσκευή
 • Ασκήσεις / εφαρμογές

Συμμετέχοντες σεμιναρίου:

 • Αργυρός Κλεομένης
 • Κασκαβελιώτης Βασίλειος
 • Κριμπίθης Ιωάννης
 • Κώνστας - Φίλης Θεοφάνης
 • Λάμπρου Αντώνιος
 • Λυμπερίου Ηλίας
 • Μπάρκας Ιωάννης
 • Ρετέλας Χρήστος

~ Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Γραφείο συνδέσμου, οδός  Πολυνείκους 15, Θήβα

Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου:  11:00-16:00

   

  

  

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec