Πρόταση για τις γειώσεις των καταστημάτων

Πρόταση για τις γειώσεις των καταστημάτων

Θήβα 26/04/2012

Αρ. Πρωτ.: 15/12

Προς: Δήμαρχο Θηβαίων.

Θέμα: Πρόταση για τις γειώσεις των καταστημάτων.

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Στην 1η τακτική συνεδρίαση της δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης στις 29 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα τα τοπικά ζητήματα, ο πρόεδρός μας κος. Φίλης κατέθεσε μια πρόταση όσον αφορά τις γειώσεις των καταστημάτων της πόλης μας.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε για κάθε νέο έργο που εκτελείται στην πόλη μας και σε σημεία τα οποία ελέγχονται από το δήμο μας (τεχνική υπηρεσία) την κατασκευή μιας κεντρικής-ενιαίας θεμελιακής γείωσης, με βάση τους νέους κανονισμούς του ΕΛΟΤ ΗD 384. Στη γείωση αυτή θα συνδεθούν όλα τα καταστήματα που βρίσκονται περιμετρικά, εξασφαλίζοντας έτσι στους καταναλωτές προστασία από ηλεκτροπληξία.

Σε συνεννόηση, λοιπόν, με την τεχνική υπηρεσία, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται στη συνέχεια η διεξαγωγή άλλων έργων του δήμου, εμείς ως σύνδεσμος είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε στην υλοποίηση αυτού του έργου, τόσο ως προς την εγκατάσταση όσο και την μέτρηση της αντίστασης της γείωσης.

Με εκτίμηση

 Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Φάνης Κώνστας- Φίλης                                                                        Ιωάννης Μπάρκας

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec