ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ο.Σ.Ε.Η., ΑΘΗΝΑ 15/02/2014

 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2014, η Ομοσπονδία υλοποίησε Ημερίδα Ενημέρωσης για τα μέλη-σωματεία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Novotel στην Αθήνα με την συνεργασία της Τ-PRESS και του περιοδικού "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ".

Στην ημερίδα ενημέρωσης παραβρέθηκαν Πρόεδροι, Γεν. γραμματείς, συνάδελφοι εκπρόσωποι των σωματείων στα όργανα ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών των περιφερειών και υπηρεσιακοί παράγοντες (υπάλληλοι) των σωματείων.

Η ημερίδα είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου (Ν.3982/2011, Π.Δ.108/2013 & Κ.Υ.Α. που εκδόθηκαν προς εφαρμογή του).

 

  

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec