ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΣΕΒΕΕ, "ΕΞΥΠΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η. σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε τα επιδοτούμενα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Είκοσι από τα μέλη του ΣΕΗ Θήβας ολοκλήρωσαν το σεμινάριο με αντικείμενο τις "Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Απομακρυσμένη Διαχείριση".

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 50 ώρες, με εκπαιδευτή τον πάντα πολύτιμο κο. Σαρρή Γεώργιο. Τον ευχαριστούμε θερμά και τον συγχαίρουμε για ακόμα μια φορά για την μεταδοτικότητά του.

Εκ του ΔΣ.

                       

   

   

                                         

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec